Všechno okolo elektrických zařízení

Michal SLABÝ

Michal.Slaby@seznam.cz

+420603363496

 • Technický dozor stavitele - elektrická a technologická zařízení - ČKAIT
 • OZO PO - §11 odst.1 Zákona 133/1985 Sb. ve znění pp - resort MV
 • Kontroly a servis hasicích přístrojů
 • Revize elektrických zařízení NN, VN, VVN, EX,  - TIČR - E1A,E1B
 • Revize elektrických zařízení NN, VN, EX - - D-E1.570-B
 • Revize elektrických zařízení NN, VN, VVN, EX - resort MO - E1A,E1B
 • Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí včetně zdravotnických
 • Revize hromosvodů
 • Inspektor UTZ na plavidle - SPS - EZ - elektrická silnoproudá zařízení
 • Pořádání školení a přezkoušení z NV č. 194/2022 Sb. + školení PO
 • Montáž stanovených měřidel - Čmi - montáž elektroměrů a měřících transformátorů proudu a napětí
 • Měření denního a umělého osvětlení - Čms, z.s.
 • Přesné měření impedance smyčky a sítě adaptérem Euro - Z 290 A
 • Trasování vedení kabelů - RYCOM Stick